สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (26/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (25/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญเสนอรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 (25/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน" (22/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (20/มิ.ย./2561)
- กำหนดการและแบบตอบรับพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 (15/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการดนตรีและนาฏยศิลป์ระดับชาติ ซึ่งจัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30/พ.ค./2561)
- กำหนดการกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28/มี.ค./2561)
- กำหนดการกิจกรรมเสวนา “บทบาทนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก” (28/มี.ค./2561)
- กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (28/มี.ค./2561)

>>>ดูข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง