สถานที่ท่องเที่ยว

จังหวัดกำแพงเพชร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีดีทั้งธรรมชาติน่าค้นหา ประวัติศาสตร์น่าจดจำ ศาสนสถานที่ควรกราบไหว้ และความเรียบง่ายของวิถีชีวิตผู้คน ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดี ...

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 1 138 Share

ที่พัก

โรงแรมและที่พักในจัหวัดกำแพงเพชรที่น่าสนใจ เพื่อทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและพักผ่อน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่มากมาย ที่สำคัญที่สุดคงจะต้องยกให้กับบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์การ UNESCO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยความที่กำแพงเพชรมีสภาพธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก จึงทำให้จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติมากมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุทยานฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตัวจริง ทั้งหมดนี้ทำให้กำแพงเพชรกลายเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งนักเดินทางสายประวัติศาสตร์และสายธรรมชาติไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 3 291 Share

ร้านอาหาร

กำแพงเพชร จังหวัดตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ โบราณสถาน วัดวาอาราม และแหล่งธรรมชาติ และร้านอาหารยอดนิยมประจำเมืองมีมากมาย ...

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 1 381 Share

มีต่อ

ที่พัก

โรงแรมและที่พักในจัหวัดกำแพงเพชรที่น่าสนใจ เพื่อทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและพักผ่อน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอยู่มากมาย ที่สำคัญที่สุดคงจะต้องยกให้กับบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์การ UNESCO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยความที่กำแพงเพชรมีสภาพธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มาก จึงทำให้จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติมากมาย ทั้งอุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุทยานฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติตัวจริง ทั้งหมดนี้ทำให้กำแพงเพชรกลายเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งนักเดินทางสายประวัติศาสตร์และสายธรรมชาติไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 3 291 Share

มีต่อ

ร้านอาหาร

กำแพงเพชร จังหวัดตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ โบราณสถาน วัดวาอาราม และแหล่งธรรมชาติ และร้านอาหารยอดนิยมประจำเมืองมีมากมาย ...

เผยแพร่เมื่อ 18 ตุลาคม 2562 1 381 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10