หน้าหลัก

จาก KPPStudies
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา[แก้ไข]

    เว็บไซต์กำแพงเพชรศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    บทความที่ถูกบรรจุลงในระบบได้ถูกรวบรวมจากทีมงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ดำเนินการสำรวจและศึกษาผ่านงานวิชาการ รวมทั้งการสำรวจและจัดทำในรูปแบบของบทความและเผยแพร่ผ่านวารสารกำแพงเพชรศึกษา

ทีมงานกำแพงเพชรศึกษา[แก้ไข]

  • ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม จัดหารายได้ และกิจกรรมนักศึกษา
  • อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรมและภูมิทัศน์
  • อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้

ผู้ดูแลระบบ[แก้ไข]

  • อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ
  • นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบ:[แก้ไข]

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
email: ac_kpru@hotmail.com
เว็บไซต์: https://acc.kpru.ac.th