หน้าหลัก

จาก KPPStudies
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา[แก้ไข]

    เว็บไซต์กำแพงเพชรศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    บทความที่ถูกบรรจุลงในระบบได้ถูกรวบรวมจากทีมงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ดำเนินการสำรวจและศึกษาผ่านงานวิชาการ รวมทั้งการสำรวจและจัดทำในรูปแบบของบทความและเผยแพร่ผ่านวารสารกำแพงเพชรศึกษา

ทีมงานกำแพงเพชรศึกษา[แก้ไข]

  • ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดหารายได้
  • อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและนิทรรศการ
  • อาจารย์ธนธรณ์ แจ้งโม้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

ผู้ดูแลระบบ[แก้ไข]

  • อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์
  • นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว ประจำฝ่ายสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ:[แก้ไข]

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
email: ac_kpru@hotmail.com
Tel: 055-706555 ต่อ 1601
เว็บไซต์: https://acc.kpru.ac.th

ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2561 ทั้งหมด 30 บทความ คลิ๊ก !![แก้ไข]

ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2562 ทั้งหมด 30 บทความ คลิ๊ก !![แก้ไข]

ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2563 ทั้งหมด 15 บทความ คลิ๊ก !![แก้ไข]

ฐานข้อมูลกำแพงเพชรศึกษา ประจำปี 2564 ทั้งหมด 10 บทความ คลิ๊ก !![แก้ไข]