ภาพกิจกรรม

- พิธีปิดเขลางค์นครเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 (22 ธ.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (7-9 ธ.ค. 2560)
- พิธีเปิดตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร (5 ธ.ค. 2560)
- พิธีเปิดมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง (2 ธ.ค. 2560)
- งานลอยกระทง "ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป ปีพุทธศักราช 2560" (18 พ.ย. 2560)
- พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี (13 ต.ค. 2560)
- การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (29 ก.ย. 2560)
- งานแถลงข่าวการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (25 ก.ย. 2560)
- งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ปี 2560 (24 ก.ย. 2560)
- โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย (21 ก.ย. 2560)
- โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (17 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว "ลองเล่น เช่นช่างสิปป์หมู่" (10 ก.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2560 (3 ก.ย. 2560)
- พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (9 ส.ค. 2560)
- โครงการอบรมดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง (6 ส.ค. 2560)
- ประมวลภาพการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒรธรรม ณ ประเทศสวีเดน (28 ก.ค. 2560)
- การประกวดมารยาทไทยในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาคเหนือ (17 ก.ค. 2560)
- โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 (7 ก.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (6 ก.ค. 2560)
- โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (20 มิ.ย. 2560)
- โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 29 พ.ค. 2560)
- อบรมการทำดอกไม้จันทน์ (15 พ.ค. 2560)
- เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม งาน"Internationa Friendship Day" ณ ประเทศสิงคโปร์ (7 เม.ย. 2560)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เม.ย. 2560)
- ค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 2017 (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560)
- เทศกาลหุ่นโลก 2017 (25-26 ก.พ. 2560)
- การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (15-17 ก.พ. 2560)
- งานนบพระ - เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560 (12 ก.พ. 2560)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 (22 ม.ค. 2560)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 (21 ม.ค. 2560)
- งาน 9 บทเพลง 599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ (19 ต.ค. 2559)
- งานนิทรรศการภาพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (15 พ.ย. 59)
- งานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย พระปรมินทรมหาภูมิพลฯ (31 ต.ค. 59)
- การประชุมคณะกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กพ. (27 ต.ค. 59)
- งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง (6 ต.ค. 59)