ภาพกิจกรรม

- การประชุมพระสังฆาธิการ ภาค 4 ภาค 5 (ธรรมยุต) (4 ต.ค. 2561)
- ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา หัตถศิลป์ ถิ่นชากังราว (1 ต.ค. 2561)
- งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561 (30 ก.ย. 2561)
- งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561 (29 ก.ย. 2561)
- พิธีทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี (29 ก.ย. 2561)
- งานมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 (28 ก.ย. 2561)
- พิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561 (28 ก.ย. 2561)
- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร เนื่องในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561 (28 ก.ย. 2561)
- โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 (20-21 ก.ย. 2561)
- โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร (17 ก.ย. 2561)
- KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC (17 ก.ย. 2561)
- โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 (12 ก.ย. 2561)
- โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (6 ก.ย. 2561)
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 ส.ค. 2561)
- กิจกรรมมิ่งขวัญ นพบายศรีอัญชลีครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 (26 ก.ค. 2561)
- โครงการทำนุบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 (26 ก.ค. 2561)
- พิธีถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” (25 ก.ค. 2561)
- บันทึกเทปถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (23 ก.ค. 2561)
- บันทึกเทปถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (18 ก.ค. 2561)
- โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 (16 ก.ค. 2561)
- การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งที่ 4 (12 ก.ค. 2561)
- "บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" (2 ก.ค. 2561)
- "บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา" (28 มิ.ย. 2561)
- "การอบรมมารยาทไทย ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" (28 มิ.ย. 2561)
- "พิธีบายศรีสู่ขวัญ “บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์สักทองคล้องใจ” ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" (27 มิ.ย. 2561)
- "ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี" (25 มิ.ย. 2561)
- "พิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" (22 มิ.ย. 2561)
- "โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี" (28 พ.ค. 2561)
- "ชากังราว นครแห่งศิลป์" (10 พ.ค. 2561)
- โครงการถนนคนเดินเทศกาลอาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) ประจำปีงบประมาณ 2561 (5 พ.ค. 2561)
- พิธีเปิดงาน “เทศกาลกินกุ้งก้ามกรามและเกษตรแฟร์กำแพงเพชร” (5 พ.ค. 2561)
- กิจกรรม “ครูต้นแบบมารยาทไทย” (29 เม.ย. 2561)
- ทำบุญปีใหม่ไทยสงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2561 (19 เม.ย. 2561)
- งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทราย น้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจำปี 2561 (13-15 เม.ย. 2561)
- งานแถลงข่าว “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมะโหตร” ประจำปี 2561 (9 เม.ย. 2561)
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม (7 เม.ย. 2561)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (ภาคค่ำ) (2 เม.ย. 2561)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (ภาคค่ำ) (2 เม.ย. 2561)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (ภาคเช้า) (2 เม.ย. 2561)
- กิจกรรมเสวนา “บทบาทนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก” (1 เม.ย. 2561)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (31 มี.ค. 2561)
- โครงการอบรม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร” (29 มี.ค. 2561)
- ด้วยรักและผูกพัน ศาลจังหวัดกำแพงเพชร (27 มี.ค. 2561)
- การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (20-21 มี.ค. 2561)
- พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (14 มี.ค. 2561)
- งาน 8 เสน่ห์ วิถีวัฒนธรรมเมืองกำแพงเพชร (10 มี.ค. 2561)
- การแสดงในงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 (9 มี.ค. 2561)
- งาน YEC North ครั้งที่ 8 “มนต์รักกำแพงเพชร” และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (9 มี.ค. 2561)
- กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย โครงการ "ศิลาภูษาชากังราว" (8 มี.ค. 2561)
- การแสดงแสง สี เสียง “นบพระ-มาฆปุรณมี กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก ใต้ฟ้าพระบารมีจักรีวงศ์” (4 มี.ค. 2561)
- การประกวดวงดนตรี “String Combo Nop Phrs Music Award 2018” (1 มี.ค. 2561)
- ขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 (1 มี.ค. 2561)
- พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช (1 มี.ค. 2561)
- โครงการถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว" (17 ก.พ. 2561)
- งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 12 (16 ก.พ. 2561)
- งานการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (16 ก.พ. 2561)
- ภาพบรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (11 ก.พ. 2561)
- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (9 ก.พ. 2561)
- งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 (6-8 ก.พ. 2561)
- โครงการถนนสายวัฒนธรรม"ย้อนรอยวิถีชีวิตชุมชน" (4 ก.พ. 2561)
- ASEAN Leadership 2018 (2 ก.พ. 2561)
- งานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 14 (25-26 ม.ค. 2561)
- การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 (24 ม.ค. 2561)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (20 ม.ค. 2561)
- งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (13 ม.ค. 2561)
- พิธีปิดเขลางค์นครเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 30 (22 ธ.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (7-9 ธ.ค. 2560)
- พิธีเปิดตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร (5 ธ.ค. 2560)
- พิธีเปิดมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง (2 ธ.ค. 2560)
- งานลอยกระทง "ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป ปีพุทธศักราช 2560" (18 พ.ย. 2560)
- พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ ๑ ปี (13 ต.ค. 2560)
- การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (29 ก.ย. 2560)
- งานแถลงข่าวการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (25 ก.ย. 2560)
- งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ปี 2560 (24 ก.ย. 2560)
- โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย (21 ก.ย. 2560)
- โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (17 ก.ย. 2560)
- กิจกรรมนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยว "ลองเล่น เช่นช่างสิปป์หมู่" (10 ก.ย. 2560)
- พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2560 (3 ก.ย. 2560)
- พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา (9 ส.ค. 2560)
- โครงการอบรมดอกไม้จันทน์ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง (6 ส.ค. 2560)
- ประมวลภาพการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒรธรรม ณ ประเทศสวีเดน (28 ก.ค. 2560)
- การประกวดมารยาทไทยในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกภาคเหนือ (17 ก.ค. 2560)
- โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 (7 ก.ค. 2560)
- โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (6 ก.ค. 2560)
- โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (20 มิ.ย. 2560)
- โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 29 พ.ค. 2560)
- อบรมการทำดอกไม้จันทน์ (15 พ.ค. 2560)
- เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม งาน"Internationa Friendship Day" ณ ประเทศสิงคโปร์ (7 เม.ย. 2560)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เม.ย. 2560)
- ค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน 2017 (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560)
- เทศกาลหุ่นโลก 2017 (25-26 ก.พ. 2560)
- การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (15-17 ก.พ. 2560)
- งานนบพระ - เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560 (12 ก.พ. 2560)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 (22 ม.ค. 2560)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 (21 ม.ค. 2560)
- งาน 9 บทเพลง 599 บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ (19 ต.ค. 2559)
- งานนิทรรศการภาพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (15 พ.ย. 59)
- งานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย พระปรมินทรมหาภูมิพลฯ (31 ต.ค. 59)
- การประชุมคณะกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กพ. (27 ต.ค. 59)
- งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง (6 ต.ค. 59)