ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๓ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปะดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 กรกฎาคม 2563 203 Share

จิตอาสาสถานีสร้างสุข DANCE FIGHT โควิด-19

โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมเฟ้นหาตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกคน เข้าร่วมโครงการ
"จิตอาสาสถานีสร้างสุข Dance Fight โควิด-19"

เผยแพร่เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 347 Share

ขอเชิญชมละครเวที -กาลครั้งหนึ่งทวิพบ-

ขอเชิญรับชมละครเวที "กาลครั้งหนึ่งทวิพบ" ของน้อง ๆ นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านทางการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ค
(Facebook Live) ทั้งสามรอบการแสดง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้ทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ Word of Mouth KPRU
https://www.facebook.com/wordofmouthkpru/

เผยแพร่เมื่อ 16 มีนาคม 2563 311 Share

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากร
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท 

เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2563 0 340 Share

มีต่อ

ร้อยใจรักถักทอใจ ร้อยสายใยสานไมตรี มุทิตาแด่คุณครูผู้สืบสานงานศิลป์ ถิ่นชากังราว

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานมุทิตาแด่คุณครูผู้สืบสานงานศิลป์ ถิ่นชากังราว
"ร้อยใจรักถักทอใจ ร้อยสายใยสานไมตรี" นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในเกษียณอายุ ๖๐ ปี
ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งงานในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 14 กันยายน 2563 29 Share


รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๓
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย นางสาวฆริศา  อยู่ป้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๔ จังหวัดนครสวรรค์
นายสุเมธ แก้วน้อย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสรรเพ็ช รอดพินิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2563 85 Share


พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ หอศิลปดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 313 Share


กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการให้ความรู้
เรื่องก๊าซเรือนกระจกแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 256 Share


มีต่อ

การแสดงเวทีกลางงานสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้จัดการแสดงเวทีกลาง
งานประเพณีสารทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๙ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการแสดงของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2563 16 Share


การแสดงเวทีกลางงานสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ให้จัดการแสดงเวทีกลาง
งานประเพณีสารทไทย - กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๙ และ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการแสดงของนักเรียน
ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563 156 Share


พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดง
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร
เนื่องในงานประเพณี "สารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี ๒๕๖๓
ณ บริเวณศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงโดย นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2563 31 Share


การประชุมนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมนวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ ๑
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 30 Share


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และทีมนักศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  ณ ห้องประชุมพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 42 Share


กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ
นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
และฝึกปฏิบัติทักษะในกิจกรรม"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา"  ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2563 242 Share


โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์กรรมการตัดสิน
การประกวดมารยาทไทย ในโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอสวดมนต์วัดคูยาง 
พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2562 0 794 Share


การฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อดำเนินการ
ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(OTOP Village) จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๒. ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่บ้านชุมนุมไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
๓. ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
๔. ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าไม้แดงใต้ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2561 0 425 Share


มีต่อ

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 115 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 0 403 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 0 445 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่
มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 18 กันยายน 2561 0 433 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

  วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

  คลิก
 • วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

  วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

  คลิก
 • วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

  วารสาร สาร สื่อ ศิลป์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

  คลิก

 • ใหม่
  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2561

  คลิก
 • วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2562

  คลิก
 • วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563

  วารสารกำแพงเพชรศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2563

  คลิก

 • ใหม่
  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  คลิก
 • รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  คลิก
 • รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  รายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  คลิก