ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีผ่อง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวศรีผ่อง

เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2565 129 Share

โครงการการสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร

คลิ๊ก... อ่านรายละเอียดและดูผลการวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 30 พฤษภาคม 2565 320 Share

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ๒๕๖๕

คลิ๊ก... กำหนดการและลงทะเบียนครอบครู

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 853 Share

ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ
ครูไพฑูรย์  เข้มแข็ง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น "ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔"
สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)

คลิ๊ก... คำประกาศเกียรติคุณ
คลิ๊ก... บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งหมด 

เผยแพร่เมื่อ 5 พฤษภาคม 2565 291 Share

มีต่อ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์ Webometrics

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามเกณฑ์ Webometrics  ณ ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 17 กันยายน 2565 38 Share


การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี​ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ณ ห้องประชุมสำนัก ชั้น ๒ อาคารภูมิภาคพิทยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์​ ประจำปี​ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

เผยแพร่เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 36 Share


การประชุมคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมสำนัก ชั้น ๒ อาคารภูมิภาคพิทยา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2565 48 Share


พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรเพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรเพื่อขอพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 140 Share


มีต่อ

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองกำแพงเพชร เนื่องในงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี ๒๕๖๕  ณ บริเวณศาลหลักเมืองกำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย และโปรแกรวมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 36 Share


งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยผูกพัน"

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยผูกพัน

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อแสดงในงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใยผูกพัน" ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยและโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2565 17 Share


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานชลประทานที่ ๔

เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานชลประทานที่ ๔ จังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชุด "รำบายศรีสู่ขวัญ" เพื่อแสดงในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานชลประทานที่ ๔ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๔ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2565 4 Share


กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานชลประทานที่ ๔ จังหวัดกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์การแสดงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชุด "ระบำชากังราว" เพื่อแสดงเลี้ยงต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ณ ร้าน Mango House จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนักแสดงเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สิรินธร กำแพงเพชร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2565 31 Share


มีต่อ

อบรมมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์
ผู้จัดการพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นวิทยากรในการอบรมมารยาทไทย
ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๓ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11 กรกฎาคม 2565 153 Share


การอบรม เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
เพื่อเป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษา เรื่อง บุคลิกภาพสำคัญอย่างไรกับการทำงาน 
ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2564 439 Share


มารยาทไทยและงานนิเทศศาสตร์

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เพื่อเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "มารยาทไทยกับงานนิเทศศาสตร์"
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21 ธันวาคม 2564 529 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
คือ นางสาวสุวลัย  อินทรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
และทีมนักศึกษา เพื่อเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทในสังคม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  ณ ห้องประชุมพิกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 กันยายน 2563 1,874 Share


มีต่อ

โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​

เมื่อวันที่​ ๒๓ กรกฏาคม​ ๒๕๖๕ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น​จังหวัดกำแพงเพชร​ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม​ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ​ กิจกรรมเดินสำรวจพันธ์ุไม้​ ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการฝายในป่าชุมชน​  ณ​ ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร​ ทีมวิทยากรโดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2565 88 Share


โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าจังหวัดกำแพงเพชร  ณ หอประชุมดุริยนาฏ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  และชุมชนเมืองเก่านครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์  ธรรมสอน และวิทยากรชุมชน 

เผยแพร่เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 2,117 Share


โครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
เมืองเก่าเมืองกำแพงเพชร ประจำปี ๒๕๖๒  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่ากำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 2,731 Share


โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรม "การสร้างฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก" 
ณ ฝายชะลอน้ำบ้านคลองลึก ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แหล่งธรรมชาติ ศิลปกรรมท้องถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 3,264 Share


มีต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 961 Share

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564 1,282 Share

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 750 Share

สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 860 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • ใหม่
  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้าน

  คลิก
 • ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร

  คลิก