ข่าวประชาสัมพันธ์

- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดผ้าป่าแถวเนื่องในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2561 (13/ก.ย./2561)
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน (16/ส.ค./2561)
- ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (26/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (25/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญเสนอรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 (25/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน" (22/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (20/มิ.ย./2561)
- กำหนดการและแบบตอบรับพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 (15/มิ.ย./2561)
- ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการดนตรีและนาฏยศิลป์ระดับชาติ ซึ่งจัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (30/พ.ค./2561)
- กำหนดการกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันอนุรักษ์มรดกไทยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28/มี.ค./2561)
- กำหนดการกิจกรรมเสวนา “บทบาทนาฏศิลป์อาเซียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก” (28/มี.ค./2561)
- กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (28/มี.ค./2561)
- ประกาศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นฯ (05/มี.ค./2561)
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นฯ (14/ก.พ./2561)
- เขลางค์นครเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๐ (22/ธ.ค./2560)
- วันไปรษณีย์โลก ประจำปี ๒๕๖๐ (14/ธ.ค./2560)
- พิธีบวงสรวงเพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดกำแพงเพชร (14/ธ.ค./2560)
- งานรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมฉลอง ๒๖ ปี มรดกโลกกำแพงเพชร (14/ธ.ค./2560)
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๐ (13/ธ.ค./2560)
- พิธีเปิดตลาดประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร (5/ธ.ค./2560)
- พิธีเปิดมหกรรมอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพง (2/ธ.ค./2560)
- ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (25/พ.ย./2560)
- กิจกรรม ส.ว.ญ. งามแบบไทย ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว (21/พ.ย./2560)
- งานลอยกระทง "ราชภัฏลอยกระทงธารประทีป ปีพุทธศักราช 2560" (18/พ.ย./2560)
- ต้อนรับมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ (12/พ.ย./2560)
- งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 (2/พ.ย./2560)
- พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (26/ต.ค./2560)
- พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี (13/ต.ค./2560)
- พิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (12/ต.ค./2560)
- พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ของหน่วยงานและประชาชน (5/ต.ค./2560)
- การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (29/ก.ย./2560)
- วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครบรอบ ๔๔ ปี (29/ก.ย./2560)
- อบรมการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม "นครชากังราว" (26/ก.ย./2560)
- วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๐ (26/ก.ย./2560)
- งานแถลงข่าวการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (25/ก.ย./2560)
- การแสดงเวทีกลาง งานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (24/ก.ย./2560)
- โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย (21/ก.ย./2560)
- พิธีเปิดงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจาปี ๒๕๖๐ (20/ก.ย./2560)
- โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (17/ส.ค./2560
- การเสวนา นบพระเล่นเพลง:วัฒนธรรมที่งดงาม กับมุมมองคนกำแพงเพชร (14/ส.ค./2560)
- การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (12/ก.ย./2560)
- กิจกรรมนำเสนอเส้นทำงท่องเที่ยว "ลองเล่น เช่นช่ำงสิปป์หมู่" (10/ก.ย./2560)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดง ในงานปฐมวัยสุขสันต์ รักกันตลอดกาล (09/ก.ย./2560)
- พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (02/ก.ย./2560)
- วิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (30/ส.ค./2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (30/ส.ค./2560)
- โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน (13/ส.ค./2560)
- งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12/ส.ค./2560)
- โครงการอบรมสัมมนา "วิธีการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ สายพันธุ์กล้วย" (11/ส.ค./2560)
- กิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์พวงมาลัยตุ้ม (10/ส.ค./2560)
- โครงการจัดทาแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองกาแพงเพชร (09/ส.ค./2560
- พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (09/ส.ค./2560)
- โครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน" (07/ส.ค./2560)
- โครงการอบรมดอกไม้จันทน์ทาด้วยใจถวายพ่อหลวง (06/ส.ค./2560)
- โครงการขุดลอกคูคลองกาจัดวัชพืชและมหาวิทยาลัยสะอาด (27/ก.ค./2560)
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสุดดี รัชกาลที่ ๑๐ (27/ก.ค./2560)
- โครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย (18/ก.ค./2560)
- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand ๔.๐ สู่ความสำเร็จ (12/ก.ค./2560)
- โครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (07/ก.ค./2560)
- ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ (07/ก.ค./2560)
- โครงการพัฒนาจิตปัญญาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (06/ก.ค./2560)
- พิธีลงนาม และ ประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ (05/ก.ค./2560)
- การแสดง แสง สี เสียงเมืองชากังราว เรื่อง กำแพงเพชรใต้ร่มพระบารมี มหาวีรกษัตริย์ไทย เทิดไท้องค์จักรี (02/ก.ค./2560)
- โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม (20/มิ.ย./2560)
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร" ระยะ ๒๐ ปี (2/มิ.ย./2560)
- โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (29/พ.ค./2560)
- โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (15/พ.ค./2560)
- โครงการรำกลองยาวและตีกลองยาวเพื่อสุขภาพ และสืบสานวัฒนธรรมไทย (07/พ.ค./2560)
- โครงการทำดีเพื่อพ่ออบรมทำดอกไม้จันทน์ "ร้อยใจประดิษฐ์ดอกไม้ ถวายพ่อ" (06/พ.ค./2560)
- วันอนุรักษ์มรดกไทย (03/เม.ย./2560)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน (03/เม.ย./2560)
- งานแถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียนและงาน “วิถีถิ่นวิถีไทย เชื่อมสายใยสู่อาเซียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก” (25/มี.ค./2560)
- งาน "Word of Mouth ดีจริงต้องบอกต่อ" (09/มี.ค./2560)
- เทศกาลหุ่นโลก 2017 (27/ก.พ./2560)
- พิธีเปิดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๓๔ "พ่อสอนอ่าน" (22/ก.พ./2560)
- โครงการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (20/ก.พ./2560)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 (18/ก.พ./2560)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๓๐ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (15/ก.พ./2560)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการแสดงเวทีกลางงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ (13/ก.พ./2560)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์) (11/ก.พ./2560)
- การประกวดนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปะ (30/ม.ค./2560)
- การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ (23/ม.ค./2560)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ (18/ม.ค./2560)
- งานแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ ๑๓ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ ๗ (16/ม.ค./2560)
- พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (15/ม.ค./2560)
- กำหนดการการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์นานาชาติ ครั้งที่ 7 ในงานราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (09/ม.ค./2560)
- ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ ประเทศสวีเดน (30/ธ.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงาน “๙ บทเพลง ๕๙๙ บรรเลง คีตกวี ดนตรีเพื่อพ่อ” (20/ธ.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2/ธ.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานนิทรรศการภาพของพ่อ "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (16/พ.ย./2559)
- รายละเอียดงานนิทรรศการภาพพ่อของแผ่นดิน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" (2/พ.ย./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (28/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ และลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (11/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับการตรวจประเมินผู้บริหาร (6/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ฯ ปี 2559 คืนวันที่ 6 ต.ค. 59 (6/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ฯ ปี 2559 คืนวันที่ 1 - 3 ต.ค. 59 (4/ต.ค./2559)
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยและงานเกษียณอายุราชการ “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง” ประจำปี 2559 (30/ก.ย./2559)