วารสารสาร สื่อ ศิลป์

https://acc.kpru.ac.th/sarnsuesin/

เมื่อจัดส่งบทความเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบให้ทราบทาง

e-mail : sarnsuesin@kpru.ac.th

หรือ โทรศัพท์มือถือ : 091-921-8001,092-929-6233 ขอบคุณครับ

login_button

อ่าน 22 ครั้ง
อ่าน 172 ครั้ง
อ่าน 101 ครั้ง
อ่าน 81 ครั้ง
อ่าน 111 ครั้ง
อ่าน 87 ครั้ง
วารสารสาร สื่อ ศิลป์
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2022. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร